Документи, завдання

Завантажити Типове положення про атестацію педагогічних працівників (Наказ МОН України від 06.10.2010 № 930).

Завантажити Зміни до Типового положення про атестацію педагогічних працівників (Наказ МОН України від 08.08.2013 № 1135).


Завантажити Постанова Кабінету Міністрів України від 14.11.2012 № 1069 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України»

Завантажити Постанова Кабінету Міністрів України від 17.09.2008 № 842 «Про затвердження Концепції державної системи професійної орієнтації населення»


Завантажити Щодо атестації педагогічних працівників. Лист МОНмолодьспорту України від 29.10.2012 р. № 1/9-779.


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України для використання в навчально-виховному процесі надіслало лист №1/9-635 від 19 серпня 2011р. «Щодо організації та проведення Тижня безпеки дитини в дошкільних навчальних закладах»Детальніше


Завантажити Наказ Міністерства освіти і науки України № 930 від 06.10.2010р. “Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників”. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010р. за № 1255/18550.


Завантажити Конституція України.

Завантажити Указ президента України «Про національну доктрину розвитку освіти».

Завантажити Концепція розвитку післядипломної освіти в Україні.

Завантажити Постанова Кабінету міністрів України від 28 березня 2002 р. № 379 «Про затвердження Державної програми “Вчитель”».

Завантажити Постанова Кабінету міністрів України від 5 вересня 1996 р. № 1074 «Про затвердження Положення про державний вищий навчальний заклад».

Завантажити Наказ Міністерства освіти і науки України від 21 січня 2004 р. № 40 «Про затвердження Положення про дистанційне навчання».

Завантажити Наказ Міністерства освіти і науки України від 2 червня 1993 р. № 161 «Про затвердження Положення про організацію навчального процесу у Вищих навчальних закладах».

Завантажити Наказ Міністерства освіти і науки України від 17 листопада 2000 р. № 538 «Про затвердження Положення про республіканський (Автономної Республіки Крим), обласні та Київський і Севастопольський міські інститути післядипломної педагогічної освіти».

Завантажити Закон України «Про освіту».

Завантажити Закон України «Про вищу освіту».

Завантажити Закон України «Про загальну середню освіту».

Завантажити Закон України «Про дошкільну освіту».

Завантажити Закон України «Про позашкільну освіту».

Завантажити Закон України «Про професійно-технічну освіту».

Завантажити Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність».

Завантажити Закон України «Про наукову і науково-технічну експертизу».

Завантажити Закон України «Про інноваційну діяльність».

Завантажити Закон України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій».


Завантажити Заходи щодо розвитку і функціонування української мови на 2013-2017 роки. Затверджені наказом департаменту освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації від 24.12.2013 № 742.

Завантажити Заходи Тернопільського ОКІППО на виконання Обласної програми розвитку і функціонування української мови на 2013 – 2017 роки. Схвалені науково-методичною радою ТОКІППО від 24.12.2013, протокол № 8.


Українська література

Завдання для контролю навчальних досягнень учнів 9, 11 класів з української літератури розроблено відповідно до чинної програми з української літератури для 5 – 11 класів за загальною редакцією О. Бандури і Н. Волошиної (лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-3580 від 22.08.2001р.) з опорою на підручники:

Степанишин Б. Українська література: Підручник для 9 класу. – К.: Арт-Освіта, 2004. – 336с.;

Українська література: Підручник для 11 класу/ Мовчан Р. В.,Ковалів Ю. І., Погребенник В. Ф., Панченко В. Є. – К.: Перун, 2001, 493 с.

Пропоновані завдання рекомендовано використовувати у класах універсального профілю після вивчення тем: «Життєвий та творчий шлях Т. Г. Шевченка» (9 клас) та «Літературний процес ХХ ст. (1940-1950)».
Оцінювання пропонованих завдань здійснюється за критеріями (с.11) чинної програми з української літератури для 5-12 класів ЗНЗ (та чинної програми з української мови для 5 – 12 класів ЗНЗ (лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-6611 від 23.12.2004р.), якщо це робота творчого характеру (с. 164 – 167).

Завдання для контролю навчальних досягнень учнів 9 клас11 клас


Українська мова

Завдання для контролю навчальних досягнень учнів 9, 11 класів з української мови розроблено відповідно до чинної програми з української мови для 5 – 11 класів (лист Міністерства освіти і науки України №1/11-3580 від 22.08.2001р.) з опорою на підручники:

Шелехова Г. Т., Остаф Я. І., Скуратівський Л. В. Рідна мова: Підручник для 9 класу. – К.: Освіта, 2001. – 254 с.;

Українська мова: Підручник для 10 – 11 класів шкіл з українською та російською мовами навчання/О. М. Біляєв, Л. М. Симоненкова, Л. В. Скуратівський, Г. Т. Шелехова. – 4-те вид. – К.: Освіта, 2000, 240 с.

Пропоновані завдання рекомендовано використовувати у класах універсального профілю після вивчення тем: «Складносурядне речення», «Складнопідрядне речення», «Безсполучникове складне речення», «Складне речення з різними видами зв’язку» (9 клас); «Найважливіші відомості з синтаксису і пунктуації», «Основні пунктограми у простому і складному реченнях» (11 клас).
Оцінювання пропонованих завдань здійснюється за критеріями (с.172 – 174) чинної програми з української мови для 5 – 12 класів ЗНЗ (лист Міністерства освіти і науки України №1/11-6611 від 23.12.2004 р.).

Завдання для контролю навчальних досягнень учнів 9 клас11 клас

Українська мова. 7 клас. Підсумкова контрольна робота (Варіанти завдань)

Корисні сайти
Українська мова та література
http://www.uroki.net/docukr.htm
для вчителів української мови
http://ukrmetod.at.ua/
Сайт вчителів української мови та літератури, cвітової літератури
http://ridnamova/ck/ua/
Вчителю української мови та літератури
http://mova.kreschatic.kiev.ua/
Уроки державної мови: правопис, переклад, граматика.
http://www.library.kherson.ua/young/tavrica/taurica_lks.htm
Національний науково-дослідний інститут Українознавства Міністерства освіти і науки України
http://www.znannya.org.ua/center/ukr.htm
Науково-просвітницький центр “Українознавства” товариства “Знання” України
http://www.etnolog.org.ua
Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського НАН України
http://www.archives.gov.ua
Архіви України. Офіційний веб-сайт Державного комітету архівів України
whttp://ww.history.org.ua
Інститут історії НАН України
www.etnolog.org.ua
Інститут мистецтвознавства фольклористики та етнознавства НАН України
Періодичні видання з українознавства, тексти джерел та електронні бібліотеки
www.ualogos.kiev.ua
Журнал “Українознавство” НДІ українознавства та всесвітньої історії МОН України
www.nbuv.gov.ua
Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського
nhttp://plu.org/
Національна парламентська бібліотека
http://www.litopys.org.ua
Проект електронної бібліотеки давньої української літератури. Українські літописи, хроніки житія, апокрифи, граматики, лексикони, історично-мемуарна проза, перекладні та поетичні твори, “Слово о полку Ігоревім” тощо.
http://www.ukrlib.com.ua
Найбільша в Інтернеті бібліотека української літератури. Тут ви знайдете енциклопедію української літератури, біографії майже всіх письменників України, шкільні твори, учнівські реферати, стислі перекази змісту творів.
http://www.ukrcenter.com
Освітньо-інформаційний ресурс “Український центр”
http://www.exlibris.org.ua
Українська електронна бібліотека. Історія, публіцистика, художня література.
http://www.utoronto.ca/elul/Main-Ukr.html

Електронна версія журналу “Українська мова і література в школі”

http://www.ukr-in-school.edu-ua.net/

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *